Старт-Финал

Маршрут: гр. Априлци, кв. Острец – 33 км.

  • кв. Острец
  • кв. Пиперите
  • мах. Свинова поляна
  • кв. Зла Река
  • мах. Злиевци
  • велопът Априлци
  • мах. Маришница
  • мах. Ковачите
  • Зелената ливада
  • кв. Острец

За участниците под 14 години крайна точка за класирането е в с. Скандалото – на половината от обявения маршрут.