Старт-Финал

Маршрут: гр. Априлци, кв. Острец – 39 км.

 • кв. Острец
 • мах. Паздерите
 • мах. Пиперите
 • кв. Ново село
 • кв. Зла река
 • мах. Злиевци
 • велопът Априлци
 • мах. Маришница
 • мах. Ковачите
 • Зелената ливада
 • кв. Острец

За участниците под 14 години крайна точка за класирането е в с. Скандалото – на половината от обявения маршрут.