Класирането е индивидуално по възрастови групи. Мъже 131 Ал. Алексиев 01:27 129 Ив. Мухтаров 01:27 145 Ст. Беломъжев 01:30 Жени 122 А. Карагьозан 01:44 87 К. Ботева 02:04 71 Г.Стоева […]