Задължителни изисквания към участниците:

– Добро физическо здраве
– Да участва с изправен велосипед
– Да участва с каска
– Да носи съд за вода
– Да има попълнена декларация (на място при раздаване на номерата).
За участници под 18 г. декларацията се попълва от родител (настойник)
или треньор или трябва да е заверена от нотариус.
– Да притежава валидна планинска застраховка за периода на състезанието.

Препоръчителни изисквания към участниците:

– Да носи помпа, резервна вътрешна гума, комплект инструменти, дъждобран.
Организаторите не носят отговорност за контузии или инциденти на участниците
по врeме на състезанието.
Ако организаторите и медицинският екип на състезанието преценят, че физическото състояние
на участник не му позволява да продължи, те си запазват правото да прекратят участието му.

Всеки състезател:

– участва в състезанието на собствена отговорност;
– се задължава да се запознае със здравните изисквания за участие в събития със състезателен
характер в Република България;
– се задължава да носи на видно място регистрационния номер, даден му от организаторите.
В противен случай той ще бъде дисквалифициран;
– трябва да спазва всички писмени и устни инструкции на организатора;
– е длъжен да спазва Закона за движение по пътищата;
– е длъжен да не пречи на останалите участници да преминават безопасно маршрута.
Организаторите не поемат отговорност за действия на участник, които са в разрез със
законодателството на Република България и/или с правилника на състезанието и имат право
да го дисквалифицират.
При отказване от състезанието, участникът не участва в крайното класиране и трябва
да се придвижи до най-близката точка, от която да бъде превозен.
Всеки състезател, замърсяващ или нанасящ вреда на околната среда, ще бъде дисквалифициран.